* Recollida selectiva

¿Por qué reciclar?

Todos debemos contribuir, como consumidores ó reciclado dos materiais que integran a nosa vida diaria. Preservar as materias e manter o equilibrio da natureza é unha obriga que temos que asumir.

 

¿Cómo separar?

No teu Concello, hai mais de cen puntos de reciclaxe. DALLE USO.