* Envases:


 

      


Deposita no colector amarelo todo tipo de envases de plástico, bolsas, briks e latas.

Non deposites plástico agrícola ou industrial, ou obxetos como cintas de vídeo, carretes de fotos, cepillos de dentes ou xoguetes. Debes depositalos no colector do lixo ou levalos ao punto limpo.