* Servizo de recollida de pilas

Este servizo consiste en dotar de pequenos colectores para o depósito de pilas, naqueles establecementos que os soliciten, en centros educativos e noutros organismos públicos. Cando o colector estea cheo, chamando ao teléfono 986640307, procederase ao seu baleirado.