Servizo RSU

 Dende o ano 2007, o Concello de Ponteareas conta cun servizo de recollida do lixo, mediante o emprego dunha tecnoloxía que permitiu mecanizar gran parte do mesmo.

Cos novos camións, colectores, persoal cualificado, aumento de frecuencias, conseguimos mellorar a calidade de vida dos veciños de Ponteareas.