* Servizo de varrido manual

O varrido manual consiste na retirada dos desperdicios que aparcen en rúas e beirarrúas. Emprégase un carriño para botar os residuos recollidos.

 

 

 

* Servizo de varrido manual motorizado

Este vehículo facilita ó operario o desprazamento entre zonas de limpeza alonxadas entre si. Dispón dunha caixa posterior hermética basculante que permite transportar e acumular os residuos recollidos na operación de varrido.